Chu chay 2

font size= "18 px "> Cạn dàu tim cháy thành tro .Những mong sáng cả đôi bờ nhân gian

Trang Anh

Philipin kien TQ về bien dao tai LHQ

Phát biểu tông thong Obama

Tân Lê -cô gái Úc gốc Việt tài danh

Ca voi chet dat vao bo bien Hue

Hoc tieng anh hieu qua.Tieng anh 123.com

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016QUÁN GIÓ


Sáu mươi năm trọn vòng quay

Vui buồn- sướng khổ- vơi đầy- hợp tan


Cái ôm ấp mộng đã tàn

Chẳng cần học thuyết thơm ran Hàng Đường


Mịt mù mây khói mờ sương

Chén cay uống cạn ,con đường tỉnh say


Đường nhân gian giải cầu mây

Non cao vực thẳm sảy ngày thành đêm


Chiều nghiêng vạt nắng bên thềm

Tựa vào đâu chốn vai mềm nơi em


Về đây quán gió khoảng êm


Của tin xin gửi nỗi niềm vào nhau